Lions Club Leszno 2000 przyznał w roku 2018/2018 stypendia dla 9 osób.

W ciągu 16. lat działalności klubu przyznaliśmy stypendia dla 53 uczniów i studentów.

Stypendyści na rok 2018/2019 już wybrani!

W aktualnym roku szkolnym i akademickim przyznaliśmy 9 stypendiów dla uczniów oraz studentów. Nasi stypendyści w minionym roku osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Poza tym stale się rozwijają, wykazując pasję i zaangażowanie.

Lista stypendystów Lions Club Leszno 2000:

  1. Aleksandra.B
  2. Anna.I
  3. Matylda.O
  4. Weronika.S
  5. Szymon.M
  6. Marika.T
  7. Jakub.W
  8. Andżelika.A
  9. Michał.K

Wszystkim wymienionym osobom życzymy powodzenia w kontynuowaniu edukacji. Mamy nadzieję, że dzięki przyznanym środkom będą oni mogli rozwijać swoje talenty, realizować własne cele i osiągać dalsze sukcesy.

Wniosek o przyznanie stypendium
Regulamin przyznawania stypendiów