– Jaka prezydent, taki rok! – rzuciła radośnie jedna z koleżanek, po jednogłośnym udzieleniu absolutorium ubiegłorocznemu zarządowi.

 

Na czele zarządu leszczyńskich Lionek stała Jola Mikołajczak. Pod jej kierownictwem, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu, udało nam się zrealizować naprawdę wielkie cele. Najważniejszym z nich był zakup windy dla przedszkola integracyjnego w Lesznie. Były też jasełka, marcowy koncert (będący od lat oczkiem w głowie Ani Werno), pomoc stypendialna i doraźna. Tej ostatniej poświęcimy więcej uwagi w następnej informacji, planujemy bowiem za dwa tygodnie – dokładnie 26 października – odwiedziny w domach naszych podopiecznych.

W zakładce O NAS -> SPRAWOZDANIA znajdują się wszystkie dokumenty zatwierdzone przez Walne Zebranie Członkiń, w tym bilans i sprawozdanie z działalności.

walne1