13 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w Ratuszu Urzędu Miasta Leszna miało miejsce spotkanie członkiń Lions Klub Leszno 2000. Nastąpiło uroczyste przekazanie władzy w Klubie. W konsekwencji wyborów dokonanych na wiosennym walnym zebraniu, stanowisko Prezydenta klubu objęła Alicja Wielebska, która zastąpiła ubiegłoroczną Prezydent Małgorzatę Milczarek – Woźną. Tytuł I vice Prezydent objęła Katarzyna Kępka, a II vice Prezydent jest Dorota Kowalik.

Koleżanki złożyły deklarację podjęcia pracy w Zarządzie Klubu i obiecały rzetelnie wywiązywać się ze swoich zadań. Ponadto podczas uroczystości w poczet członkiń przyjęta została Gabriela Kahl, którą po złożeniu uroczystego ślubowania przyjęłyśmy w Klubie gromkimi brawami.

Gościem uroczystości był Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, który podkreślił ważkość działania naszej organizacji. Zwrócił uwagę na fakt unikatowości misji Lionizmu – każda zebrana złotówka przekazana na pomoc. Prezydent pogratulował sukcesów w działalności charytatywnej i podziękował za pomoc udzielaną mieszkańcom Leszna i okolic.

Poniżej prezentujemy aktualny skład Zarządu naszego Klubu:

Prezydent klubu – Alicja Wielebska
I vice prezydent – Katarzyna Kępka
II vice prezydent – Dorota Kowalik

Skarbnik – Krystyna Walińska
Sekretarz klubu – Jolanta Mikołajczak
Past prezydent – Małgorzata Milczarek-Woźna