Lions Club Leszno 2000 jest członkiem Lions International – organizacji charytatywnej, działającej na całym świecie od 1917 r. w ponad 200 krajach. Głównym celem organizacji jest niesienie pomocy potrzebującym i praca na rzecz środowiska naturalnego.

Leszczyński klub powstał w roku 2000 i jest klubem żeńskim. Zgodnie ze statutem,  podstawowym celem naszej działalności jest  pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z rodzin, w których występują choroby nowotworowe. Pod stałą opieką mamy kilkanaście rodzin z Leszna i okolic, którym pomagamy finansowo w leczeniu, a także w codziennych sytuacjach życiowych (zakup odzieży, żywności, opału, remonty – dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych). Każdego roku, dla naszych podopiecznych organizujemy kilka akcji, np. ,,wyprawka szkolna” czy bony świąteczne. Zdolnej  młodzieży z rodzin potrzebujących przekazujemy comiesięczne stypendia.
Poza działaniami na rzecz lokalnych potrzeb, wspieramy finansowo akcje krajowe i światowe, zgodnie z programami przyjętymi przez wszystkie kluby Lions.
W celu pozyskiwania pieniędzy organizujemy kiermasze, koncerty i przedstawienia teatralne, pikniki. Każdego roku zapraszamy na Wielki Bal Charytatywny. Znaczącym wsparciem finansowym dla naszego klubu są pieniądze przekazywane na nasze konto przez indywidualnych darczyńców, którym bliskie są cele LIONIZMU. Fundusze pozyskane ze wszystkich imprez wydajemy na cele statutowe klubu. W miarę możliwości poświęcamy nasz własny czas na bezpośrednie spotkania z podopiecznymi. Często wskazanie możliwych rozwiązań i podpora duchowa okazują się tak samo istotne, jak pomoc materialna. Jesteśmy przekonane, że nasz klub będzie mógł spełniać rolę, która wyraża się w haśle: „Jeden świat, jedno serce”.

 

DAROWIZNY NA RZECZ KLUBU
Lions Club Leszno 2000
Numer konta bankowego:
46 1500 1517 1215 1002 5515 0000
(tytułem Darowizna)