Lions Club Leszno 2000 przyznał w roku 2022/2023 stypendia dla 6 osób.

W ciągu 23. lat działalności klubu przyznaliśmy stypendia dla 83 uczniów i studentów.

Stypendyści na rok 2022/2023 już wybrani!

W aktualnym roku szkolnym i akademickim przyznaliśmy 6 stypendiów dla uczniów oraz studentów. Nasi stypendyści w minionym roku osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Poza tym stale się rozwijają, wykazując pasję i zaangażowanie.

Lista stypendystów Lions Club Leszno 2000:

  1. Aleksandra B.
  2. Matylda O.
  3. Weronika.S
  4. Maciej W.
  5. Nicol W.
  6. Maksymilian A.

Wszystkim wymienionym osobom życzymy powodzenia w kontynuowaniu edukacji. Mamy nadzieję, że dzięki przyznanym środkom będą oni mogli rozwijać swoje talenty, realizować własne cele i osiągać dalsze sukcesy.

Wniosek o przyznanie stypendium
Regulamin przyznawania stypendiów