Tradycją funkcjonowania wszystkich fili LIONS CLUB na świecie jest coroczna zmiana osób zarządzających działalnością stowarzyszenia. Również nasz oddział wybrał w czerwcu nowy zarząd.

Od tej pory za rozwój LIONS CLUB 2000 Leszno oraz aktywne działania w ramach organizacji odpowiadają:

Prezydent klubu – Małgorzata Milczarek-Woźna
I vice prezydent- Alicja Wielebska
II vice prezydent – Katarzyna Kępka
Skarbnik – Krystyna Walińska
Dyrektor klubu – Jolanta Mikołajczak
Twister – Małgorzata Tomaszewska
Sekretarz – Anna Werno
Komisja stypendialna: Alicja Wielebska, Katarzyna Kępka, Ewa Panowicz
Komisja rewizyjna: Anna Kuczkowska-Podgrodzka, Gabriela Bilska
Koordynator programu LCIF: Katarzyna Kuczkowska-Jeske

Wymienionym osobom, życzymy owocnej pracy, a także mnóstwa sił i pomysłów na realizację prospołecznych celów stowarzyszenia.
Równocześnie, chcemy podziękować pani Annie Werno, ustępującej z funkcji prezydenta klubu, za wysiłek włożony w rozwój jego działalności. To był kolejny rok w którym dzięki zaangażowaniu zarządu klubu oraz wszystkich naszych koleżanek udało się z sukcesem przeprowadzić działania prospołeczne, mające na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z naszej okolicy. W trakcie jej kadencji wzmocniliśmy także skład LIONS CLUB 2000.
Dołączyły do nas:
• Joanna Legutko
• Arleta Skorupka
• Karolina Więznowska-Kazało

W tym roku kandydatką na nową członkinię klubu jest Gabriela Kahl.
Życzymy jej powodzenia!