Rozpoczynamy realizację niezwykle ważnego projektu: będziemy tworzyć w leszczyńskich szkołach „Pokoje Ciszy” – strefę do zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej.
O co w tym projekcie chodzi? Zachęcamy do lektury omówienia.

Mamy problem
Kwestię kryzysu psychicznego młodzieży poruszają wszystkie skupione wokół zagadnienia gremia – psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy. Nauczyciele obserwują obniżoną kondycję psychiczną uczniów, bo czas pandemii był dla nich ogromnym wyzwaniem emocjonalnym.
Dominujące uczucie samotności, wyobcowania, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, to tylko kilka z problemów, z którymi zderzamy się w szkole – mówi Barbara Kochanek, prezydent Lions Clubu Leszno 2000, na co dzień matematyk i dyrektor I LO.

Badania Martyny Wojciechowskiej
W ubiegłym roku w polskich szkołach zorganizowano badania dotyczące zdrowia psychicznego uczniów. Przeprowadzono je na zlecenie Fundacji UNAWEZA (prezesem tej fundacji jest znana podróżniczka Martyna Wojciechowska), przez Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”. Akcja nosiła tytuł „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Wzięło w niej udział 184.447 osób z całej Polski, z wszystkich województw. Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłonił się z pozyskanych wyników, to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Ponad połowa badanych odczuwa brak motywacji do działania, co trzeci uczeń nie ma chęci do życia, ma kłopoty ze snem i czuje się samotny. Aż 16 proc. uczniów okalecza swoje ciało, co trzeci ma podejrzenie depresji, czterech na dziesięciu myślało o podjęciu próby samobójczej, co piąty planował samobójstwo, jednemu na pięciu nie chce się żyć, co dziesiąty doświadcza przemocy rówieśniczej, co drugi deklaruje, że nie ufa innym osobom, co dziesiąty czuje się niekochany przez rodziców.

Najważniejszy był pomysł
Bardzo często nauczyciele i specjaliści szkolni mają do czynienia z uczniami, którzy doświadczają ataków paniki i cierpią na zaburzenia lękowe. W każdej szkole są uczniowie, których rozwój przebiega inaczej. Wśród uczniów jest wielu takich, którzy w szkolnej codzienności potrzebują wytchnienia.
Mając na względzie harmonijny rozwój psychofizyczny młodzieży, pomyślałyśmy, że dobrym pomysłem będzie stworzenie „Pokoju Ciszy” – wyjaśnia Katarzyna Kępka, pedagog, członkini Lions Clubu Leszno 2000 – Tworzenie stref ciszy w miejscach publicznych daje możliwość ucieczki przed przeciążeniami informacyjnymi, natłokiem bodźców, pozwala na konieczne w pracy umysłowej skupienie.

Potrzeba ciszy
W naszym odczuciu, tworzenie takich pomieszczeń staje się odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, a jednocześnie jest spojrzeniem w kierunku osób, które potrzebują odmiennych warunków otoczenia, by móc się uspokoić czy odreagować.
Miejsca, które chcemy stworzyć, będą służyć wszystkim potrzebującym spokoju i wyciszenia uczniom, a przede wszystkim osobom ze spektrum autyzmu, młodzieży z zaburzeniami lękowymi i napadami paniki. – Dziecko ze spektrum, w odróżnieniu od osób neurotypowych, nie uczy się intuicyjnie, przez doświadczenia społeczne – podkreśla Katarzyna Kępka – Trenuje swe zachowania według schematów terapeutycznych. Nie jest więc w stanie elastycznie reagować na bodźce w takim środowisku, jakim jest szkoła.
Podstawowymi emocjami ucznia ze spektrum są lęk i niepokój. Świat szkoły działającej według reguł stworzonych przez i dla społeczności neurotypowej jest dla tych uczniów nieoczywisty, a to zaburza ich poczucie bezpieczeństwa. Uczucie lęku prowadzi do kumulowania emocji, co często kończy się napadem gniewu, wybuchem frustracji, wycofaniem się lub odmową współpracy. Dlatego mamy nadzieję, że w takim miejscu, jak „Pokój Ciszy” będzie można komfortowo prowadzić także specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne.

Gdzie potrzeba, tam Lioni
Okazuje się, że największym problemem – materialnym problemem – jest stworzenie komfortowego miejsca spotkań. Nie na szkolnym korytarzu, nie w sekretariacie, nie w klasie. W przestrzeni oddalonej od zgiełku i gwaru, w przestrzeni skupienia, ciszy. W miejscu, gdzie najtrudniejsze emocje będą mogły znaleźć prawdziwie bezpieczny azyl. Oto idea projektu.
Rozpoczynamy od prac w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. W ciągu kilku tygodni przygotowany został projekt, który opracował artysta rzeźbiarz i grafik – Marek Daczka. Liceum wytypowało niewielkie nieużytkowane pomieszczenie, które zostanie wyremontowane zgodnie z założeniami projektu. Wygłuszone ściany, miękka wykładzina, stonowane oświetlenie, wygodne pufy sako, ciepłe kolory ziemi. Pierwszy „Pokój Ciszy” pokazujemy w formie wizualizacji.
Po dokonaniu szczegółowych analiz cenowych, koszt adaptacji pomieszczenia wyniesie około 20 tys. zł. Taka kwota została zaakceptowana i przegłosowana na ostatnim spotkaniu członkiń Lions Clubu Leszno 2000.
Właśnie temu projektowi poświęcimy najbliższy Kwiatowy Bal Charytatywny. Głęboko wierzymy w powodzenie naszej lioneskiej misji.

WE SERVE